Vizyonumuz:

Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşınız olmak. Beklentilerin üzerinde üretken hizmet sunmaktır. 

Kalite, Çevre, İş Güvenliği ve Müşteri memnuniyeti hedeflerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda servis ve tedarik hizmetini, en modern donanımı kullanarak, zamanında, güvenilir, kaliteli ve “ETKİLİ HİZMET” sloganıyla sorunsuz bir şekilde hizmet sunmaktır.

Misyonumuz:

Koştan Grup, otomotiv sektöründe müşteri odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanımlayan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, üretken insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, otomotiv değer zinciri alanlarında verimli ve kârlı hizmet sunmayı hedefleyen bir otomotiv şirketidir.

Kalite, Çevre, İş Güvenliği ve Müşteri memnuniyeti hedeflerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda servis ve tedarik hizmetini, en modern donanımı kullanarak, zamanında, güvenilir, kaliteli ve “ETKİLİ HİZMET” sloganıyla sorunsuz bir şekilde hizmet sunmaktır.

 

 

Stratejimiz:

Şirketlerimizin stratejileri, aşağıdaki hedefler üzerine kurulmuştur:

BÜYÜK OL – YAKIN OL – ÜRETKEN OL

Önceliğimiz, BÜYÜK OL diyerek; KOŞTAN GRUP’un Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda değer zinciri alanlarında; sistematik, verimli ve kârlı genişlemesini ve insan gücü kariyer gelişimini,

Farkındalığımız, YAKIN OL diyerek; Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini anlayıp, onlarla olan ilişkilerimizi en hızlı şekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye taşımayı; operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı sağlayacak önlemlerin alınması için etkin sistemlerin kurulmasını ve bu şekilde, sektörel ve operasyonel durumunun çok yakından izlenip analiz edilmesini,

Gayemiz, ÜRETKEN OL diyerek; Ürün geliştirme, müşteri hizmeti, iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli olarak yeniliklerle pazarda farklılık ve rekabet avantajı üretmeyi; süreç iyileştirmeleri için katılımcılık ve ekip çalışması ile işleri “daha yalın, daha hızlı, daha hesaplı” yapacak önlemleri ve yöntemleri geliştirmeyi temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

 

Değerler

Yenilikçilik
Güvenilirlik
Sürdürülebilirlik
İçtenlik
Duyarlılık
Çeşitlilik